ตอน เมืองในฝัน

VDO คลิป ของเยาวชนในพืนที่ จ.ยะลา ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลในการประกวดคลิปสันติสุข ตอน เมืองในฝัน

  

รางวัลชนะเลิศ ผลงานจาก
ด.ญ. อันนูรี เจะเลาะ   ด.ญ. นรกร ชูแผ้วสะอาด    ด.ญ. อัสซีนีย์ เจะมุ
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่200ท­ี่ระลึก ส.ร.อ. อ.บันนังสตา จ.ยะลา

       

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานจาก
ด.ญ. นัสริน กุลุแบ   ด.ญ. ฟัรฮานา เสาะหมาน
ด.ญ. กนกวรรณ สังข์ทอง
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่200 ท­ี่ระลึก ส.ร.อ.
อ.บันนังสตา จ.ยะลา

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงานจาก
ด.ญ. ซูฮัยนี หะยีคอเซ็ง
ด.ญ. นูรีซา ดอเลาะ
โรงเรียนบ้านบุรินทร์ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

 

 

รางวัลชมเชย ผลงานจาก
ด.ญ. กิดสือนะ เจะจะโรจน์
โรงเรียนบ้านท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา


  รางวัลชมเชย ผลงานจาก
ด.ญ. อิมตีนาน ดาโอะ   ด.ญ. อามีนา เจ๊ะอาแซ 
ด.ญ. หนิฮานีฟา หนิจิบุลัด ด.ช. อับดุลเราะฮ์มาน ลือแบลูวง
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา

 
รางวัลชมเชย ผลงานจาก
น.ส. นูรียะห์ ซาเมาะ   น.ส. นัศรินทร์ มูซอ
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา อ.รามัน จ.ยะลา


  รางวัลชมเชย ผลงานจาก
ด.ญ. โรสนา มาแฮ
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่200ท­ี่ระลึก ส.ร.อ.
อ.บันนังสตา จ.ยะลา

   
รางวัลชมเชย ผลงานจาก
เด็กชาย ฮัจซัน จู
โรงเรียนวัดลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
   
 
ดูภาพพิธีมอบรางวัลให้กับเยาวชน จ.ยะลา โครงการประกวดคลิปสันติสุข ตอน เมืองในฝัน  คลิกที่นี่