***ร่วมกันสอดส่องดูแลชุมชนของเรา พบเห็นบุคคลหรือสิ่งต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน หรือโทร 1341 หรือ 1881 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ***

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้1
เดือนนี้693
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด526702

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

มัสยิดสามร้อยปี ร้อยรักสามวัฒนธรรม ประจักษ์พยานรักชนสามเชื้อชาติ

        คนส่วนใหญ่รู้จักมัสยิดสามร้อยปี หรือมัสยิดตะโล๊ะมาเน๊าะ ในความเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ สร้างด้วยไม้ มีอายุนับร้อยปี และให้ความสนใจกับวิธีการก่อสร้างแบบโบราณ ซึ่งใช้ไม้เป็นสลัก ยึดแทนการใช้ตะปูซึ่งหาได้ยากในสมัยนั้น แต่จะมีสักกี่คนที่มองเห็นคุณค่าและความหมายที่ซ่อนเร้น ในความหลากหลายของสถาปัตยกรรม อันผสมผสานอย่างสวยงามของมัสยิดหลังนี้

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       ความแตกต่างของ มัสยิดตะโล๊ะมาเน๊าะ และมัสยิดกรือเซะ

         มัสยิดหลังนี้ ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ตะโล๊ะมาเน๊าะ หมู่บ้านเล็ก ๆ บริเวณเชิงเขาบูโด อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มัสยิด วาดี อัลฮุเซ็น ซึ่งเป็นชื่อของอุลามาห์ผู้สอนศาสนาในยุคนั้น ตามประวัติความเป็นมา มัสยิดหลังนี้สร้างในยุคเดียวกันกับมัสยิดกรือเซะ ใน อ.เมือง จ.ปัตตานี แต่แตกต่างกันที่รูปแบบและวัสดุที่ใช้ ซึ่งมัสยิดกรือเซะใช้อิฐแดง ซึ่งสันนิฐานว่านำมาจากกรุงศรีอยุธยา และมีรูปทรงที่เลียนแบบจากสถาปัตยกรรมจากตะวันออกกลาง ส่วนมัสยิดสามร้อยปี สร้างด้วยไม้ที่หาได้ง่ายในสมัยนั้น รวมกับภูมิปัญญาที่ประดิษฐ์คิดค้นวัสดุจากวัตถุในพื้นที่ โดยไม่ต้องเสาะแสวงจากที่อื่นไกล
        ความสวยงามของมัสยิดสามร้อยปี เป็นความงดงามที่ปรากฏเห็นเด่นชัดคือ หลังคามัสยิดที่ตั้งบนฐานซึ่งเสมือนพานรองรับ และดูเหมือนดอกบัว ที่วางอยู่บนคลังทรงคาปั้นหยา มีหอเหลี่ยมหลังคาแบบเก๋งจีนใช้เป็นหออาซานแจ้งเตือนเวลาละหมาดตั้งเด่นที่ปลายหลังคาปั้นหยาที่ต่อจากอาคารใหญ่ไปด้านทิศตะวันตก
        หลังคาทรงปั้นหยา เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหลังคามัสยิดทรงหน้าจั่ว ปลายแหลมสูงเป็นสถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ร่วมสมัยเช่นเดียวกับพุทธศาสนสถานที่นิยมสร้างในภาคกลาง ส่วนเก๋งจีนเป็นสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวจีน และนิยมสร้างเป็นเรือนสำหรับพักผ่อนชมภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมทั้งสามแบบสามวัฒนธรรมเหล่านั้น ต่างมีความแตกต่าง แต่ด้วยภูมิปัญญาของสถาปนิกนิรนามในสมัยนั้น สามารถผสมผสาน จัดสัดส่วน วางตำแหน่งได้อย่างกลมกลืนบนตัวอาคารหลังเดียวกันอย่างสวยงามอลังการ
         นอกจากความอลังการของรูปทรงหลังคาแล้ว ความเก่าแก่ของมัสยิดที่ปรากฏชัด บนกระเบื้องดินเผาสีด่างดำซึ่งเปลี่ยนไปตามอายุ ตลอดจน ริ้วรอยที่สึกกร่อนของเนื้อไม้ เสมือนรอยจารึกของกาลเวลาที่ผ่านมายาวนาน นอกจากนี้ มีจันทันซึ่งเป็นเครื่องประดับอาคารที่ห้อยเรียงรายใต้ชายคาต่างมีลวดลายคนละแบบ เช่นเดียวกับลายฉลุของช่องลมบนแผ่นไม้ ก็มีลวดลายหลากหลายของชนสามเชื้อชาติผสานเป็นหนึ่งเดียวอย่างสวยงาม กลมกลืนยิ่ง
         ความแตกต่างอันหลากหลายเหล่านี้ เหมือนเป็นประจักษ์พยานที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะบอกให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจและรับรู้ว่า ทุกความแตกต่างต่างก็อยู่รวมกันได้ และสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นสิ่งสวยงามได้อย่างน่าชื่นชม
         ศูนย์สันติสุข กองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นส่วนราชการหนึ่ง ที่ขอส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รักษาและดำรงอัตลักษณ์ของความแตกต่างเหล่านี้ให้อยู่รวมกันอย่างสันติสุข และคงความงดงามอย่างบรรพชนในอดีตสืบไป

 

 

ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์สันติสุข
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า