แนะแนวการศึกษา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ห้วง พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556

        ศูนย์สันติสุข จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ให้กับ น้องๆ นักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแนะนำการศึกษาในแนวทางที่จะศึกษาต่อ และเป็นแรงกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา สามารถกำหนดทิศทางการศึกษาของตนเองได้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยอิสลาม, มอ.ปัตตานี, ม.ราชภัฎยะลา