***ร่วมกันสอดส่องดูแลชุมชนของเรา พบเห็นบุคคลหรือสิ่งต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน หรือโทร 1341 หรือ 1881 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ***

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้28
เดือนนี้922
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด528116

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ชุดดาวะห์ อาภรณ์แห่งชีวิต

       อิสลามเป็นศาสนาที่มีหลักคำสอนมาจากพระเจ้า คือ อัลลอฮ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ความสันติสุข โดยมีศาสดามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูต ทำหน้าที่นำคำสอนจากพระเจ้ามาสู่มวลมนุษย์ การเป็นทูตของศาสดา มูฮัมหมัดนั้น ไม่เพียงแค่นำคำสอนและเผยแพร่ด้วยวาจาเท่านั้น แต่บุคลิกภาพและคุณลักษณะของท่านศาสดานั้น คือแบบอย่าง ที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ ทั้งแบบอย่างการปฏิบัติต่อพระเจ้า และแบบอย่างการเป็นปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ ในสังคมเพื่อให้เกิดความสันติสุข

 

        บุคลิกภาพของศาสดามูฮัมหมัด อันเป็นที่ยอมรับและพึงประสงค์นั้น ประกอบด้วย หนึ่ง เป็นคนเรียบง่าย ไม่ชอบชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อหรูหรา สอง ท่านไม่ชอบความฟุ่มเฟือย ไม่ใช้เครื่องประดับ ท่านแต่งกายแบบเรียบง่าย สะอาด แม้เครื่องแต่งกายของท่านจะมีรอยปะ และท่านไม่สุรุ่ยสุร่าย กินอาหารที่มีคุณค่า สาม เป็นคนรักความสะอาด เรียบร้อย รังเกียจสิ่งสกปรก สี่ นอบน้อมถ่อมตน ไม่โอ้อวด เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ห้า มีความเมตา ซึ่งเป็นนิสัยที่แท้จริงของศาสดา ท่านไม่เคยปฏิเสธต่อการขอความช่วยเหลือจากคนจน หก รักคนจน แต่ไม่ชอบให้ใครขอทาน ท่านชอบการทำงาน มีหลายคนมาขอทานจากท่าน ท่านก็แนะนำให้ไปทำงาน เช่น ให้ไปตัดฟืนมาขาย เจ็ด ช่วยเหลือผู้อื่น ท่านไม่เคยเสียดายแรงงาน ในการช่วยเหลือคนอื่น แปด พูดความจริง ไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นและไร้สาระ เก้า ท่านศาสดา เป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี เมื่ออยู่ในวงสนทนาท่านมักจะนั่งฟังมากกว่าจะเป็นผู้พูด ท่านจะพูดก็เฉพาะเรื่องที่สำคัญเท่านั้น สิบ ทำงานด้วยตัวเอง ปะเสื้อผ้า รองเท้า รีดนมแพะ ตักน้ำ ด้วยตัวเอง สิบเอ็ด รักความเสมอภาค ท่านให้ความสำคัญแก่คนจน คนรวย เด็ก สตรี คนชรา และทาส เท่าเทียมกันหมด สิบสอง ให้เกียรติและ เอาใจใส่ต้อนรับแขกทุกคนที่มาเยี่ยม เป็นอย่างดี และ สิบสาม ท่านศาสดาระลึกและ กล่าวถึงพระนาม ของอัลลอฮอยู่เสมอ ไม่ว่าจะกระทำหรืออยู่ในสภาพอย่างไร ซึ่งจะเห็นได้ว่า บุคลิกภาพและคุณลักษณะของท่านศาสดานั้น คือแบบอย่างที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ อันสะท้อนถึงความเรียบง่าย นอบน้อม มีเมตตา และมีสติอยู่เสมอ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรนำไปปฏิบัติ

            การดาวะห์ หมายถึงการเผยแพร่ เชิญชวน เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักศาสนา และตามแบบอย่างของศาสดามูฮัมหมัด ที่หมายรวมถึงบุคลิกภาพ และแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายที่เรียกว่า ชุดดาวะห์ ซึ่งสะท้อนออกมา ในรูปแบบอันเรียบง่าย ไร้สีสันอันฉูดฉาด และปราศจากการประดับประดาอย่างชุดอื่นๆ ทั่วไป

            การมอบชุดดาวะห์ในโครงการประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน มิใช่เป็นแค่การมอบกางเกงกับเสื้ออย่างละหนึ่งตัวกับหมวกกะปิเยาะเท่านั้น แต่ แฝงด้วยความหมายที่ยิ่งใหญ่อันหมายถึงการมอบแบบฉบับการดำเนินชีวิต ตามแบบอย่างของศาสดา ซึ่งเป็นเสมือนอาภรณ์ประดับชีวิตให้กับตนเอง และประดับสังคมให้สงบสุขและสวยงาม

**************************************************************
ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์สันติสุข
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
จ.ส.อ.อับดุลกอเดร์ สะมานะอะ : เรียบเรียง