***ร่วมกันสอดส่องดูแลชุมชนของเรา พบเห็นบุคคลหรือสิ่งต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน หรือโทร 1341 หรือ 1881 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ***

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้7
เดือนนี้516
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด526525

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ดอกไม้ในควันไฟ

          ความเอื้ออารีย์ เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นเดียวกับคนไทยในภูมิภาคอื่น ซึ่งอยู่รวมกันเป็นสังคมเครือญาติ มีประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ มากมายที่แสดงออกถึงความช่วยเหลือ เอื้ออาทร และแบ่งปันน้ำใจ ในโอกาสต่างๆ ที่เห็นเด่นชัดที่สุดได้แก่ประเพณีการกินน้ำชา “มาแกแต” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า งานมาแกแต เป็นงานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาด้านการเงิน ที่เกิดจากเคราะห์กรรมหรือเหตุอันคาดไม่ถึง เมื่อมีงานมาแกแต ย่อมเป็นที่ทราบกันดีในหมู่บ้าน ตำบลในละแวกนั้น โดยจะมีการบอกกล่าวต่อๆ เพื่อเชิญพบปะให้กำลังใจ กินน้ำชาร่วมกัน แต่การจ่ายเงิน ค่าน้ำชาเป็นการจ่ายด้วยจำนวนเงินมากกว่าราคาน้ำชาโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการเงินบรรเทาทุกข์ของเจ้าของงานนั้นเอง ปัจจุบันประเพณีดังกล่าวดูเหมือนจะเลือนหายไปท่ามกลางสังคม และวัฒนธรรมแห่งการแก่งแย่งแข่งขันเข้ามาแทนที่
           การเยี่ยมเยือนถือว่าเป็นอีกประเพณีอย่างหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นอยู่อย่างเครือญาติที่ยังคงหลงเหลือในสังคมมุสลิมอย่างเหนียวแน่นในปัจจุบัน อันจะเห็นได้จากการเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาล และอื่นๆ หรือการเดินทางไปเยี่ยมผู้ไปศึกษาต่างถิ่น อีกทั้งการร่วมเดินทางไปส่งผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งมักจะปรากฏมีผู้ร่วมงานอย่างล้นหลาม ทั้งนี้เนื่องจากจะมีการบอกกล่าวชักชวนเพื่อนข้างบ้านที่ใกล้ชิดไปร่วมกัน การชักชวนจึงกลายเป็นอีกประเพณีหนึ่งซึ่งอาจเรียกว่าเป็นประเพณีคู่แฝดกับการเยี่ยมเยือน ดังที่เห็นทั่วไปในปัจจุบัน
จากภาพที่ปรากฏ เป็นภาพการมาเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน ที่หลายท่านอาจจะรู้จักในนามของ “โครงการดาวะห์” ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของศูนย์สันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

             เช่นเดียวกันกับการเยี่ยมเยือนในงานอื่นๆผู้ร่วมโครงการในหมู่บ้านคนหนึ่ง อาจมีคนมาเยี่ยมเยือนมากมายนับสิบคน ยิ่งเป็นบุคคลที่มีฐานะทางสังคม ในหมู่บ้าน ก็จะมีผู้มาร่วมเยี่ยมมาก แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดจากการเยี่ยมผู้ร่วมโครงการ ฯ อย่างนี้ ไม่เพียงแต่จะมีแค่ญาติพี่น้องร่วมหมู่บ้านเท่านั้น ยังมีทหารของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ที่ส่งตัวผู้ร่วมโครงการร่วมเดินทางมาด้วย บางครั้ง บางพื้นที่ ทหารในพื้นที่นั้นเอง ที่เป็นผู้ชักชวนญาติเหล่านั้น มาเยี่ยม โดยจะนำข้าวของมาฝาก และร่วมรับประทานอาหารกันอย่างเป็นกันเองดังเป็นญาติสนิทอีกคนหนึ่ง นับเป็นการเยี่ยมเยือนอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งผสานกับอัตลักษณ์เก่าได้อย่างกลมกลืน ประดุจดังการผลิบานของไม้ดอกพันธ์ใหม่ที่สวยงาม เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤติการณ์ความไม่สงบที่ต่อเนื่องอย่างยาวนาน ซึ่งเราชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชาชนชาวไทยในภูมิภาคอื่นๆ ต่างก็เชื่อว่ากำลังจะกลายเป็นอดีตในไม่ช้า