***ร่วมกันสอดส่องดูแลชุมชนของเรา พบเห็นบุคคลหรือสิ่งต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน หรือโทร 1341 หรือ 1881 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ***

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้4
เดือนนี้926
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด528120

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

บทความ/ใบปลิว 54

บทความ/ใบปลิว 54
บทความทักษิณสัมพันธ์บทความสนับสนุน กอ.รมน.
1/54 จนท.ทุกนาย เสียสละทั้งกายและใจ เพื่อความสงบสุขของแผ่นดิน แผนที่ 1/54 1/54 ทุกชีวีจะปลอดภัย ทุกคนร่วมใจเป็นหูเป็นตา แผน ปส. ที่ 1/54
2/54 เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อันจะนำมาซึ่งความสงบสุข แผนที่ 2/54 2/54 มทภ. ๔/ ผอ.รมน.ภาค ๔ มีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหา จชต. แผน ปส. ที่ 2/54
3/54 การศึกษาให้ชีวิตที่ดี มีความสุข แผนที่ 3/54 3/54 ลอบทำร้ายและกระทำต่อชีวิต ปชช.ผู้บริสุทธิ์ แผน ปส. ที่ 3/54
4/54 แอบอ้าง หลอกลวง เพื่อลดความเชื่อถือ และสร้างความแตกแยก แผนที่ 4/54 4/54 การใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๔๘
ในพื้นที่ จชต.จะส่งผลดี
ต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน
แผน ปส. ที่ 4/54
5/84 ๒๓ ตุลา ปวงประชาซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณ แผนที่ 5/54 5/54 ประชาชนเข้าใจในปัญหา ร่วมกันพัฒนา จชต. แผน ปส. ที่ 5/54
6/54 อนุสัญญาออตตาวา นำพาสันติสุขสู่ชายแดนใต้ แผนที่ 6/54 6/54 รู้เรื่องประชาธิปไตย ชาติไทยพัฒนา แผน ปส. ที่ 6/54
7/54 ระเบิดแสวงเครื่อง ทำลายชีวิต ผิดต่อประชาคมโลก แผนที่ 7/54 7/54 ปวงประชาซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณ แผน ปส. ที่ 7/54
8/54 ทหารและราชการทุกภาคส่วน พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย แผนที่ 8/54 8/54 ทำร้ายผู้นำศาสนา อย่าคิดว่าจะลอยนวล แผน ปส. ที่ 8/54
9/54 ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้ ถ้าคนไทยใช้ความสามัคคี แผนที่ 9/54 9/54 ร่วมป้องกัน ขจัดโจรร้าย ทำร้ายประชาชน แผน ปส. ที่ 9/54
10/54 ร่วมกันสืบสานตำนานลอยกระทง แผนที่ 10/54 10/54 เพื่อความสุขของประชาชนเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมเสียสละ แผน ปส. ที่ 10/54
11/54 เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน จงร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ แผนที่ 11/54 11/54 ตรวจค้นยุติธรรม ปฏิบัติด้วยเหตุผล เคารพสิทธิมนุษยชน แผน ปส. ที่ 11/54
12/54 ไร้น้ำใจ ไร้คุณธรรม ที่ทำกับผู้ประสบภัย แผนที่ 12/54 12/54 ทำร้ายผู้นำศาสนา ส่อเจตนาให้เกิดความรุนแรง แผน ปส. ที่ 12/54
13/54 อยู่มัสยิดยังมีอันตราย ถูกโจรร้ายทำลายชีวิต แผนที่ 13/54 13/54 ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้ ถ้าคนไทยใช้ความสามัคคี แผน ปส. ที่ 13/54
14/54 ปกป้องประชาชน ตรวจค้นยุติธรรม ปฏิบัติด้วยเหตุผล เคารพสิทธิมนุษยชน แผนที่ 14/54 14/54 รวมพลังกันต่อต้าน เพื่อปิดกั้นการก่อเหตุรุนแรง
ด้วยการแจ้งข่าวสาร
แผน ปส. ที่ 14/54
15/54 โจรชั่วทำร้ายประชาชน ทำลายประเทศชาติ แผนที่ 15/54 15/54 ทหารมาเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชน
มิได้มาเพื่อรังแกประชาชน
แผน ปส. ที่ 15/54
16/54 เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน พสกนิกรพร้อมใจกันถวายพระพร แผนที่ 16/54 16/54 พิธีฮัจญ์อันศักดิ์สิทธิ์ ทุกชีวิตเดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพ แผน ปส. ที่ 16/54
17/54 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ รัฐธรรมนูญจึงเกิดขึ้น แผนที่ 17/54 17/54 เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผิดทั้งกฎหมาย และพลาดทั้งชีวิต แผน ปส. ที่ 17/54
18/54 สันติสุขเกิดขึ้นได้ หากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจ ในการแก้ไขปัญหา แผนที่ 18/54 18/54 ยึดถือยุทธศาสตร์พระราชทาน
การปฏิบัติงานต้องได้ใจประชาชน
แผน ปส. ที่ 18/54
19/54 มนุษย์ทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติก็ทำลายเรา แผนที่ 19/54 19/54 โครงการพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น แผน ปส. ที่ 19/54
20/54 สวัสดีปีใหม่ ขอให้คนไทยรู้รักสามัคคี แผนที่ 20/54 20/54 ชีวิตของชายชาติทหาร สิ่งที่ต้องการคือ ประเทศชาติ
และประชาชนปลอดภัย
แผน ปส. ที่ 20/54
21/54 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ แผนที่ 21/54 21/54 ความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ ต้องมีประชาชนให้ความร่วมมือ แผน ปส. ที่ 21/54
22/54 ครู คือ ผู้ให้แสงสว่าง แผนที่ 22/54 22/54 เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติด้วยเหตุผล
เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัย
แผน ปส. ที่ 22/54
23/54 เพื่อความสงบสุขที่ยั่งยืน ขอให้ประชาชนกลับคืนภูมิลำเนา แผนที่ 23/54 23/54 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน
แผน ปส. ที่23/54
24/54 ประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจ วันกองทัพไทย ๑๘ มกราคม แผนที่ 24/54 24/54 ไม่ใช่ความคิดของคนไทย ที่ต้องการให้แบ่งแยกดินแดน แผน ปส. ที่ 24/54
25/54 ทำร้ายเจ้าหน้าที่ อย่าคิดว่าจะหนีความผิดทางกฎหมายได้ แผนที่ 25/54 25/54 บริจาคเงินให้กับผู้ไม่หวังดี เท่ากับ ทำลายประเทศชาติ แผน ปส. ที่ 25/54
26/54 เลวร้าย โหดเหี้ยมเกินกว่า จะเป็นการกระทำของมนุษย์ แผนที่ 26/54 26/54 การเมือง นำ การทหาร สานใจสู่สันติ แผน ปส. ที่ 26/54
27/54 ๓ กุมภาพันธ์ วันสำคัญของทหารผ่านศึก แผนที่ 27/54 27/54 ก่อเหตุหลายครั้ง เจ้าหน้าที่ให้อภัย กลับตัวกลับใจเป็นคนดี
ทดแทนบุญคุณแผ่นดิน
แผน ปส. ที่ 27/54
28/54 ร่วมมือกันป้องกันเหตุ เพื่อความสงบสุขของทุกคน แผนที่ 28/54 28/54 ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ สังเกตสิ่งผิดปกติ วัตถุต้องสงสัย
ความปลอดภัยก็บังเกิด
แผน ปส. ที่ 28/54
29/54 ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อขจัดโจรร้าย แผนที่ 29/54 29/54 ข่าวสารจากประชาชน มีผลต่อการสร้างสันติสุข แผน ปส. ที่ 29/54
30/54 จุดจบโจรร้าย ถ้าไม่ตายก็ติดคุก แผนที่ 30/54 30/54 ยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉินในพื้นที่เข้มแข็ง เพื่อแสดงจุดยืน
นโยบายของรัฐบาล
แผน ปส. ที่ 30/54
31/54 หากประชาชนร่วมใจ การแก้ไขปัญหาต้องประสบผลสำเร็จ แผนที่ 31/54 31/54 แตกต่างทางด้านประเพณี แต่ความสามัคคีต้องคงอยู่ แผน ปส. ที่ 31/54
32/54 วันมาฆบูชาปีนี้ เราจะทำความดีอย่างไร แผนที่ 32/54 32/54 ก่อเหตุร้ายเพื่อเบี่ยงเบนความผิด อย่าคิดว่าจะรอดจากกฎหมาย แผน ปส. ที่ 32/54
33/54 ร่วมมือ ร่วมใจ อย่าให้โจรร้ายมาทำลายท้องถิ่นของเรา แผนที่ 33/54 33/54 เลวร้าย โหดเหี้ยม ไร้มนุษยธรรม
สมควรได้รับการลงโทษสถานหนัก
แผน ปส. ที่ 33/54
34/54 นักรบชุดดำ พร้อมยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชน แผนที่ 34/54 34/54 ทำร้ายได้แม้แต่เด็กและสตรี ไม่เหลือแม้ศักดิ์ศรีความเป็นนักรบ แผน ปส. ที่ 34/54
35/54 ร่วมมือร่วมใจไม่ตกเป็นเครื่องมือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง แผนที่ 35/54 35/54 คนไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา เพื่อพัฒนาจิตใจ แผน ปส. ที่ 35/54
36/54 ลอบทำร้ายผู้นำศาสนาอิสลาม และพระภิกษุสงฆ์ เป็นการสร้างความแตกแยกระหว่างศาสนา แผนที่ 36/54 36/54 ตรวจค้นยุติธรรม ปฏิบัติด้วยเหตุผล
เคารพสิทธิมนุษยชน
แผน ปส. ที่ 36/54
37/54 ปล้นร้านทองสร้างสถานการณ์ เพราะต้องการระดมทุน แผนที่ 37/54 37/54 ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่หลงเชื่อผู้หลงผิด
เคารพสิทธิมนุษยชน
แผน ปส. ที่ 37/54
38/54 กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้แผนร้าย เพื่อทำลายความสามัคคีเจ้าหน้าที่กับประชาชน แผนที่ 38/54 38/54 ทำร้ายครู เพื่อหวังหลอกลวงเยาวชนให้หลงผิด แผน ปส. ที่ 38/54
39/54 เจ้าหน้าที่ทหารมาป้องกันภัย ไม่ทำร้ายประชาชน แผนที่ 39/54 39/54 ละเมิดคำสอนของศาสนา จุฬาราชมนตรียอมรับไม่ได้ แผน ปส. ที่ 39/54
40/54 ทำร้ายเด็กและผู้บริสุทธ์ โหดเหี้ยมเกินกว่า จะเป็นการกระทำของมนุษย์ แผนที่ 40/54 40/54 ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
เหมือนนำภัยสู่ครอบครัว
แผน ปส. ที่ 40/54
41/54 ๖ เมษายน ๒๕๕๔ วันที่รำลึกถึง “มหาจักรีบรมราชวงศ์” แผนที่ 41/54 41/54 เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติด้วยเหตุผล เพื่อต้องการให้ประชาชน
อยู่อย่างปลอดภัย
แผน ปส. ที่ 41/54
42/54 วันสงกรานต์ วันแห่งครอบครัว ของคนไทย แผนที่ 42/54 42/54 ปล้นร้านทองสร้างสถานการณ์ เพราะต้องการระดมทุน แผน ปส. ที่ 42/54
43/54 เจ้าหน้าที่ทุกนายเสียสละทั้งกายและใจ เพื่อความสงบสุขของประชาชน แผนที่ 43/54 43/54 เจ้าหน้ารัฐปฏิบัติด้วยเหตุผล เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย แผน ปส. ที่ 43/54
44/54 เจ้าหน้าที่ทุกนายเสียสละทั้งกายและใจ เพื่อความสงบสุขของประชาชน แผนที่ 44/54 44/54 ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ จะมีแต่ความสงบสุข แผน ปส. ที่ 44/54
45/54 วันฉัตรมงคล แผนที่ 45/54 45/54 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน
แผน ปส. ที่ 45/54
46/54 ทำร้ายบุคคลสำคัญของรัฐฯ ที่คอยให้ความช่วยเหลือประชาชน เจตนายกระดับความรุนแรง แผนที่ 46/54 46/54 เจ้าหน้าที่มาป้องกันภัย ไม่ทำร้ายประชาชน แผน ปส. ที่ 46/54
47/54 บุหรี่ทุกชนิด นำชีวิตสู่ความตาย แผนที่ 47/54 47/54 ทำร้ายคนดี ฆ่าผู้นำศาสนา เจตนาให้เกิดความรุนแรง แผน ปส. ที่ 47/54
48/54 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แผนที่ 48/54 48/54 ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและจารีตประเพณี
เป็นการร่วมสร้างกุศล และความดีให้สังคม
แผน ปส. ที่ 48/54
49/54 วันพืชมงคล วันระลึกถึง เกษตรกรไทย แผนที่ 49/54 49/54 ความพร้อมของร่างกายและจิตใจที่รุกรบ จะช่วยสยบ
ความชั่วของกลุ่มโจร
แผน ปส. ที่ 49/54
50/54 วิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล แผนที่ 50/54 50/54 รัฐเปิดโอกาสให้กลับเข้ามาเป็นคนดีของสังคม แผน ปส. ที่ 50/54
51/54 โหดเหี้ยมไร้ศาสนา ฆ่าได้แม้แต่พระภิกษุสงฆ์ แผนที่ 51/54 51/54 ก่อเหตุเพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐตอบโต้ด้วยวิธีรุนแรง แผน ปส. ที่ 51/54
52/54 ร่วมมือกันแจ้งข่าวสาร เพื่อปิดกั้นไม่ให้กลุ่มคนชั่วกลับมาทำร้ายประชาชน แผนที่ 52/54 52/54 ร่วมมือกันสอดส่องดูแลระบบสาธารณูปโภค
ที่ได้จากภาษี ประชาชน
แผน ปส. ที่ 52/54
53/54 ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา แผนที่ 53/54 53/54 สาธารณูปโภค สร้างจากภาษี ประชาชน ต้องช่วยกันดูแลรักษา แผน ปส. ที่ 53/54
54/54 ก่อเหตุรุ่นแรงเป็นภัยต่อตัวเอง พลัดพรากจากครอบครัว กลับตัวกลับใจ แผนที่ 54/54 54/54 ลอบทำร้ายผู้นำระดับสูง มุ่งเจตนาสร้างสถานการณ์
เพื่อยกระดับความรุนแรง
แผน ปส. ที่ 54/54
55/54 ความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ ต้องมีประชาชนให้ความร่วมมือ แผนที่ 55/54 55/54 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความจริงจัง จริงใจ เพื่อความสงบสันติ
ของประชาชน
แผน ปส. ที่ 55/54
56/54 เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติด้วยเหตุผลเพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัย แผนที่ 56/54 56/54 บิดเบือนข่าวสาร เพื่อต้องการสร้างความหวาดกลัว
ให้กับประชาชน
แผน ปส. ที่ 56/54
57/54 วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พุทธศาสนาครบสมบูรณ์ แผนที่ 57/54 57/54 ร่วมกันแก้ปัญหา ด้วยสันติวิธี ภายใต้กรอบของกฎหมาย แผน ปส. ที่ 57/54
58/54 เข้าพรรษาปีนี้ ปฏิบัติดีเพื่อเป็นพุทธบูชา แผนที่ 58/54 58/54 ผู้ที่ทำลายสังคมอิสลาม ก็คือ ผู้ที่บิดเบือนคำสอนของศาสนา แผน ปส. ที่ 58/54
59/54 ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ แผนที่ 59/54 59/54 ประชาชนร่วมมือแจ้งข่าวสาร เท่ากับร่วมมาตรการ
รักษาความปลอดภัย
แผน ปส. ที่ 59/54
60/54 ยิงผู้บริสุทธิ์ ใส่ร้ายเจ้าหน้าที่รัฐ แผนที่ 60/54 60/54 ค้าสิ่งผิดกฎหมาย ทำลายทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคง แผน ปส. ที่ 60/54
61/54 เข้าพรรษา รอมฎอน เทศกาลแห่งการทำความดี แผนที่ 61/54 61/54 กิจกรรมญาลันนันบารู ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งโอกาส แผน ปส. ที่ 61/54
62/54 ทำร้ายผู้บริสุทธิ์สร้างความเดือดร้อนต่อชายแดนใต้ แผนที่ 62/54 62/54 ผู้ก่อเหตุรุนแรง รวบรวมอุปกรณ์ผลิตระเบิด เพื่อก่อเหตุ
และทำร้ายประชาชน
แผน ปส. ที่ 62/54
63/54 ทำร้ายเด็กและผู้บริสุทธ์ โหดเหี้ยมเกินกว่า จะเป็นการกระทำของมนุษย์ แผนที่ 63/54 63/54 ข่มขู่ราษฎรผู้บริสุทธิ์ คือผู้ร้ายอย่างแท้จริง
จงช่วยกันขจัดออกไป
แผน ปส. ที่ 63/54
64/54 ผกร.ไม่เคยสนใจ ว่าจะเป็นใคร สถานที่ใด แผนที่ 64/54 64/54 ค้ายาเสพติด, ค้าของผิดกฎหมาย มอมเมาเยาวชน
และยังแอบอ้างว่าทำเพื่ออุดมการณ์ และทำเพื่อศาสนา
แผน ปส. ที่ 64/54
      65/54 จงมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของ จนท. รัฐ
ออกมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข
แผน ปส. ที่ 65/54
      66/54 ก่อเหตุเพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐตอบโต้ด้วยวิธีรุนแรง แผน ปส. ที่ 66/54
      67/54 การเข้าร่วมขบวนการ คือการพลัดพรากจากครอบครัว
ถูกจับกุมตัวหรือเสียชีวิต
แผน ปส. ที่ 67/54
      68/54 จุดจบของผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับ ปชช.
คือไม่สามารถอยู่กับครอบครัว ได้อย่างปกติสุข
แผน ปส. ที่ 68/54
      69/54 ค้าของผิดกฎหมายเพื่อตนเองและ สนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง แผน ปส. ที่ 69/54
      70/54 มัสยิดสานใจป้องกันภัยยาเสพติด แผน ปส. ที่ 70/54
      71/54 เจ้าหน้าที่ห่วงใยต่อประชาชน และช่วยเหลือผู้หลงผิด
ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม
แผน ปส. ที่ 71/54
      72/54 นักโทษกระทำผิดกฎหมายและลบหลู่ศาสนาไม่เกรงกลัวอัลเลาะห์ แผน ปส. ที่ 72/54
      73/54 เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติด้วยเหตุผล เพื่อต้องการ
ให้ทุกคนอยู่อย่างปลอดภัย
แผน ปส. ที่ 73/54
      74/54 ก่อเหตุรุนแรงโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน แผน ปส. ที่ 74/54
      75/54 พบสิ่งต้องสงสัย แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ แผน ปส. ที่ 75/54
      76/54 ระเบิดรางรถไฟสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน แผน ปส. ที่ 76/54
      77/54 สังหารผู้บริสุทธิ์ ทำร้าย สตรีและเด็ก
ละเมิดหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม
แผน ปส. ที่ 77/54
      78/54 พระสหายแห่งสายบุรี คือคนดีที่ต้องเชิดชู แผน ปส. ที่ 78/54
      79/54 น้อมนำ พระราชเสาวนีย์พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อนำสันติสุขสู่ดินแดนใต้
แผน ปส. ที่ 79/54
      80/54 ปฏิบัติศาสนกิจ อย่างเคร่งครัดในห้วงเดือนรอมฎอน
เทศกาลแห่งการทำความดี
แผน ปส. ที่ 80/54
      81/54 ร่วมขบวนการฯ ถูกฆ่าตัดตอน นำหายนะมาสู่ครอบครัว แผน ปส. ที่ 81/54
      82/54 ความสุขของมุสลิมทุกปี คือ วันฮารีรายอ แผน ปส. ที่ 82/54
      83/54 รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ แผน ปส. ที่ 83/54
      84/54 มั่นใจในการปฏิบัติงาน แจ้งข่าวสารจะปลอดภัย แผน ปส. ที่ 84/54
      85/54 เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมเสียสละชีวิต
เพื่อปกป้องประเทศชาติและประชาชน
แผน ปส. ที่ 85/54
      86/54 ผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่มีอุดมการณ์
ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
แผน ปส. ที่ 86/54
      87/54 เลวร้าย โหดเหี้ยม ไร้จิตสำนึก ไร้ศาสนา
เกินกว่าจะเป็นการกระทำของมนุษย์
แผน ปส. ที่ 87/54
      88/54 ผู้กระทำผิดไม่มีสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมาย สุดท้ายก็ต้องถูกจับ แผน ปส. ที่ 88/54