ปส 20/55 ผู้ที่ทำผิดกฎหมายต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม ไม่มีใครหนีพ้นกฎหมาย

 แผนที่  แนวโฆษณา  Download ตัวอย่างใบปลิว    Download
ปส
20/55
ผู้ที่ทำผิดกฎหมายต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม ไม่มีใครหนีพ้นกฎหมาย        
           

วิธีปริ้นใบปลิว

 ***ใบปลิวขนาด เอ-4 พิมพ์ทั้ง 2 หน้าในแผ่นเดียวกัน โดยพิมพ์หน้า 1 ก่อน และพิมพ์หน้า 2 ลงบนด้านหลังของหน้า 1 โดยหันหัวกระดาษไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิมพ์เสร็จ ทั้ง 2 หน้าจะอยู่ในตำแหน่งตรงกันจากด้านหน้าและหลัง****