1/57 ผกร. ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ แม้แต่เด็กก็ไม่เว้น

 แผนที่ แนวโฆษณา   Download   ตัวอย่างใบปลิว  Download
1/57

ผกร. ทำร้ายผู้บริสุทธิ์  แม้แต่เด็กก็ไม่เว้น

       

วิธีปริ้นใบปลิว

 ***ใบปลิวขนาด เอ-4 พิมพ์ทั้ง 2 หน้าในแผ่นเดียวกัน โดยพิมพ์หน้า 1 ก่อน และพิมพ์หน้า 2 ลงบนด้านหลังของหน้า 1 โดยหันหัวกระดาษไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิมพ์เสร็จ ทั้ง 2 หน้าจะอยู่ในตำแหน่งตรงกันจากด้านหน้าและหลัง****