สปอตเพื่อความมั่นคง

 ชื่อสปอต Download  
   ไทย  ยาวี
 เด็กรักชาติ    
 ในหลวงไม่เคยทิ้งประชาชน     
 เหงาไหมพี่ทหาร     
 แม้เสียชีวิตลูกแต่ไม่ขอเสียแผ่นดิน    
 บ้านทรายทอง    
 ผู้ก่อเหตุกลับใจ    
 ระเบิดกับนกเขา     
 ลุงช่างสังเกต    
 วัตถุระเบิดในจังหวัดชายแดนใต้     
 ของใครนี่     
 อย่างนี้มันต้องเผา     
 นำคนกลับบ้าน    
 กลับบ้าน ไทย มลายู