เราจะมาช่วยกันป้องกัน ไม่ให้มีระเบิดในบ้านเราอย่างไรดีี

เราจะมาช่วยกันป้องกัน ไม่ให้มีระเบิดในบ้านเราอย่างไรดีี

        เรียน พ่อแม่พี่น้อง ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ที่เคารพทุกท่าน ด้วยใจจริงแล้ว ก็ไม่อยากจะกล่าวเน้นย้ำความเสียใจที่เกิดขึ้นจากการวางระเบิดทั้ง ๒ ท้องที่ คือที่ยะลา และหาดใหญ่เท่าไรนัก แต่จำเป็นต้องกล่าวซ้ำ ก็เนื่องจากต้องการที่จะวิงวอนให้พ่อแม่พี่น้องได้มีความเข้าใจ ตื่นตัว และช่วยกัน มีอยู่ด้วยกัน ๓ ประการคือ


          ประการที่ ๑ ความสำเร็จในการป้องกันเหตุร้ายแบบที่ยะลาและหาดใหญ่ มิให้เกิดขึ้นอีก ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของพ่อแม่พี่น้อง ทั้ง ๔ จังหวัด เพราะพื้นที่ ที่เจ้าหน้าที่จะช่วย พวกท่านดูแลนั้นมีจำนวนมาก


          ประการที่ ๒ พ่อแม่พี่น้อง เห็นสิ่งผิดปกติใดเกิดขึ้นในตรอก ซอก ซอย ใกล้บ้านพักของท่าน ขอให้ท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เช่น
             - ร้านซ่อมรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ใดๆ ที่มีการทำงานเวลากลางคืนจนดึกบ่อยครั้ง หรือมีบุคคลเดินทางมาพูดคุยในยามดึกดื่นบ่อยครั้ง
               - มีคนขับรถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์ มาจอดทิ้งไว้แล้วเร่งรีบเดินออกไป หรือมีบุคคลขับรถมารับไปโดยไม่กลับมาอีก
              - พยายามติดตามการแจ้งข่าวสารว่ามีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ที่ถูกลักขโมย หรือถูกปล้น ว่ามีรูปลักษณะอย่างไร

 

          ประการที่ ๓ ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการติดตามเฝ้าตรวจระบบรักษา ความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งไว้แล้วขอให้มีความเข้มงวดในการติดตามภาพ หรือผู้ที่รับผิดชอบ ในการเป็นเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง ขอให้ท่านได้ใช้ประโยชน์ในการแจ้งเหตุการณ์ หรือความผิดปกติให้เจ้าหน้าที่ทราบ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถแจ้งได้ตลอดเวลา คือ หมายเลข ๐๗๓ – ๒๖๒๖๘๐ และสายด่วน โทรฟรีตลอด ๒๔ ชม. ๑๓๔๑ หรือ ๑๘๘๑

 

 

 

 

จัดทำ 4 เม.ย.2555
แหล่งอ้างอิง : กอ.รมน.ภาค 4 สน.