***ร่วมกันสอดส่องดูแลชุมชนของเรา พบเห็นบุคคลหรือสิ่งต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน หรือโทร 1341 หรือ 1881 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ***

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้7
เดือนนี้516
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด526525

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ฮารีรายอ อีฎิ้ลฟิตรี

      ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 จุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ประกาศว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 กำหนดเป็นวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433

      วันตรุษอีด หรือวันอีด เป็นวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม โดยในวันนี้จะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย ร่วมกันทำพิธีละหมาดวันอีดที่สนามหรือในมัสยิด เยี่ยมเยืยนญาติพี่น้อง รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น
      มุสลิมที่พูดภาษามลายูจะเรียกวันนี้ว่า ฮารีรายอ (ภาษามลายูปัตตานี ) หรือ Hari Raya ในภาษามลายูกลาง แปลว่า วันใหญ่ หรือ วันอีด (ทับศัพท์จากภาษาอาหรับ) ใน อินโดนีเซีย จะเรียกว่า ฮารีเลอบาราน ศาสนพิธีตรุษอิดิลฟิตรี ปฏิบัติกันตามหัวเมืองทั่ว ๆ ไป
      วันอีดมี 2 วันในแต่ละปีคือ
      1) อีดิลฟิตรี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือน 10 ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นวันออกบวช
       2) อีดิลอัฏฮา ตรงกับวันที่ 10 เดือน ซุลฮิจญะ หรือตรงกับเดือน 12 ของปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นการฉลอง วันออกฮัจญ์ จะมีการเชือดสัตว์พลี (กุรบาน) และเลี้ยงอาหารให้แก่ญาติมิตร หลังจากนมาซอีด
      วันฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงประจำปี ชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมาก มุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมพร้อมเพรียงกันทั่วโลก ในวันอีดีลฟิตรี มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ บริจาคทานแก่คนยากจนอนาถา ส่วนในวันอีดิลอัฏฮา จะมีการเชือดสัตว์พลี แล้วจะทำ กุรบัน แจกจ่ายเนื้อเพื่อเป็นทานแก่ญาติมิตร สัตว์ที่ใช้ในการเชือดพลีได้แก่ อูฐ วัว แพะ เป็นการขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เป็นผู้บริจาค เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ ในวันฮารีรายอชาวมุสลิม จะเดินทางกลับภูมิสำเนาของตน มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะ สังสรรค์กับเพื่อน ญาติพี่น้อง เพื่อจะได้ขออภัยต่อกัน

      วันฮารีรายอเป็นวันที่ อิสลามสนับสนุนให้ชาวมุสลิมได้เฉลิมฉลองกันอย่างเต็ม ที่หลังจากที่ได้ถือศิลอดเป็นเวลานานหนึ่งเดือน วันฮารีรายอถือว่าเป็นวันครอบครัวของอิสลาม ญาติพี่นองที่อยู่ห่างไกลจะได้มาพบกัน ตามบ้านเรือนต่างๆ จะเตรียมของอาหารต้อนรับทั้งของคาวหวาน เช่น ปูโล๊ะ, รอเญาะ, ละแซ, นาซิดาแฆ ไว้เพื่อให้แขกที่มาเยือนได้รับประทาน และส่งเสริมให้ทุกคนแต่งกายอย่างสวยงาม นอกจากนี้วันฮารีรายอยังมีการบริจากซากาต การละหมาดที่มัสยิดร่วมกัน ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เป็นการสร้างความสามัคคี และฟังคุฏบะฮฺ (คำเทศนา) การไปเยี่ยมสุสานเพื่อรำลึกถึงความตาย การไปเยี่ยมญาติมิตรสหาย ในวันฮารีรายอ ทั้งยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเลี้ยงอาหาร การอ่านอัล-กุรอาน การแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีในชุมชน

    บรรยายกาศอบอุ่นในวันฮารีรายอ ชาวมุสลิมจะรู้สึกดีใจและมีความสุขที่สุด ประทับใจในวันนี้ บรรดาลูก จะขออภัยต่อพ่อแม่ มีการแสดงออกด้วยการสวมกอด การจูบมือ การหอมแก้มทั้งสองของพ่อแม่ เป็นการแสดงความรัก ลูกหลานที่อยู่ต่างภูมิลำเนาต่างกลับบ้าน เมื่อมาขออภัยและอำนวยพรให้พ่อแม่ ทุกครัวเรือนจะมีความอบอุ่นไปด้วยบรรดาลูก ๆ หลาน ๆ กลับบ้านโดยพร้อมเพรียงกัน

    วันนี้ีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังไม่สงบ แต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรกับประชาชนในท้องถิ่น ทุกคนยังเฉลิมฉลองวันฮารีรายอ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ก็ยังคงดำเนินการตามปกติ แต่สิ่งที่ชาวมุสลิมทุกคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการมากที่สุดในวันฮารีรายอนั้นก็คือ ความสงบสุข

 

 

 

 

 

จัดทำ 18 ส..ค. 2555
แหล่งอ้างอิง :

http://www.panyachit.com

http://www.th.wikipedia.org