***ร่วมกันสอดส่องดูแลชุมชนของเรา พบเห็นบุคคลหรือสิ่งต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน หรือโทร 1341 หรือ 1881 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ***

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้28
เดือนนี้922
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด528116

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ปอเนาะในหลวง

    ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงมี พระบรมราชานุญาต ให้จัดสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2549 รวม 5 แห่ง คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 นราธิวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ยะลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สงขลา
   ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาเห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และ เพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง เป็นแบบศึกษาสงเคราะห์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนสหศึกษา ประเภทประจำและไปกลับ

   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ตั้งอยู่ที่ บ้านบ่อทอง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส บนที่ดินราชพัสดุ มีเนื้อที่ 153 ไร่ สภาพแวดล้อมเดิมเป็นที่ราบกว้าง น้ำท่วมสูงประมาณ 2 เมตร มีระดับ ต่ำกว่าถนนหลักของอำเภอ ประมาณ 3 เมตร ในหน้าแล้งชาวบ้านนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบริเวณดังกล่าว มีการวางศิลาฤกษ์ขึ้น เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2548 ในการก่อสร้างโรงเรียน มูลนิธิราชประชา นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกมอบให้ กองพลพัฒนาที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ตั้งอยู่ที่บ้านรูสะมิแล หมู่ที่ 1 ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่จำนวน 116 ไร่ ทิศตะวันตกและ ทิศตะวันออกติดคลองธรรมชาติ ทิศเหนือติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2548 ในการก่อสร้างโรงเรียน มูลนิธิราชประชา นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ความร่วมมือจากกองทัพบก ในการจัดส่ง กำลังพลจาก กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตั้งอยู่ที่บ้านบาโวโต๊ะอาลี หมู่ที่ 2 และ3 ตำบลวังพญา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีเนื้อที่จำนวน 288 ไร่ ทิศเหนือจดคลองดีตือมือ ในทิศตะวันออกจด ที่ดินของเอกชน ทิศใต้จดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตกจดทางหลวงแผ่นดิน สายโกตาบารู-พิเทน (4071) ในการก่อสร้างโรงเรียน มีการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2548 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก โดยกองพลพัฒนาที่ 4 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ตั้งขึ้นในที่ดินสาธารณประโยชน์เลิกใช้แล้ว เนื้อที่ 295 ไร่ บ้านทุ่งท่าจีน ตำบล คลองขุดและตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2548 ก่อสร้างโดยกองทัพบก โดยกองพลพัฒนา ที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ตั้งขึ้นในที่ดินของประชาชน ที่ใช้เป็นประโยชน์ร่วมกัน เลขที่ 59227 หมู่ที่ 4 บ้านวังบวบ ตำบลบ้านฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ลักษณะที่ตั้งเป็นที่โล่งราบ บางส่วนของดินเป็นที่ลุ่ม สภาพสามารถทำการเกษตรได้ บริเวณพื้นที่มี แหล่งน้ำ เป็นลักษณะของหนองน้ำ สามารถขุดลอกและเก็บไว้ใช้อุปโภคและนำดินที่เหลือถมบริเวณ ที่ก่อสร้าง มีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2548 ก่อสร้างโดยกองทัพบก โดยกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

   ชาวบ้านเมื่อรู้ว่าเป็นโรงเรียนของในหลวงต่างปลาบปลื้มใจ และขนานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่า “ปอเนาะในหลวง” ซึ่งบ่มเพาะหลักศาสนาที่ถูกต้อง และได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด เช่น ละหมาดวันละ 5 เวลาโดยมีผู้รู้ศาสนาดูแลอย่างใกล้ชิด

   ในหลวงทรงดูแลพสกนิกรทุกหมู่เหล่า อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล้วนอยู่ในสายพระเนตรทุกเรื่อง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เกิดขึ้นเพื่อให้เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงในพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้แก่เด็กด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและ มีคุณภาพ

  ด้วยน้ำพระราชหฤทัยจากพ่อหลวง วันนี้เด็กๆ ที่ได้รับผลพวงจากไฟใต้ ไม่ได้ไร้โอกาสทางการศึกษาอีกต่อไป

 

จัดทำ 16 พ.ย..2554
อ้างอิง http://www.rajaprajanugroh.org/school.aspx