***ร่วมกันสอดส่องดูแลชุมชนของเรา พบเห็นบุคคลหรือสิ่งต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน หรือโทร 1341 หรือ 1881 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ***

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้0
เดือนนี้922
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด528116

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ที่ปรึกษาเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ลงพื้นที่ จชต.

        เมื่่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายซาเยส กัสเซม อัล มัสรี่ (Mr.Sayed Kassem El-Masry) ที่ปรึกษาเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาประชุมรับฟังการบรรยายสรุปนโยบายการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พลตรี สุภัช วิชิตการ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า, ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
          โดย นายซาเยส กัสเซม อัล มัสรี่ (Mr.Sayed Kassem El-Masry) ที่ปรึกษาเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม ได้กล่าวในที่พบปะกับกลุ่มบัณฑิตอาสา ที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า รู้สึกดีใจที่ได้เดินทางลงพื้นที่อีกครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่ ๒ หลังจากเดินทางมายังประเทศไทย ๓ ครั้ง ทั้งนี้ โอไอซี มองว่า เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยนั้น เป็นการก่อเหตุของกลุ่มคนกลุ่ม น้อย ที่เกิดความขัดแย้งในอัตลักษณ์ การนับถือศาสนา แต่เยาวชนในพื้นที่เป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้ปัญหาทุกอย่างบรรเทาลง หากทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าใจปัญหา และเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมนำสันติสุขคืนสู่พื้นที่ ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยถูกมองว่า มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด จากนั้นมาทางโอไอซี ได้ให้ความสนใจ ที่จะเข้ามาศึกษา แสวงหาลู่ทางที่จะสร้างความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การโอไอซี จนทางโอไอซี และรัฐบาลไทย ได้ลงนามความร่วมมือกัน บนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทางโอไอซี ได้ให้ความสำคัญกับประเทศไทยไม่ใช่เพราะว่า ประเทศไทยไม่ให้ความสำคัญกับมุสลิม แต่กลับรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งว่า ที่ผ่านมา เหตุการณ์ความรุนแรง ความสูญเสียได้ลดลง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี และจะมีการนำเรียน ต่อเลขาธิการโอไอซีทันที หลังจากที่เดินทางกลับจากการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้
          นายซาเยส กัสเซม อัล มัสรี่ (Mr.Sayed Kassem El-Masry) ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้เกิดจากศาสนาเป็นหลัก ปัจจัยที่สำคัญ คือความต่างในเรื่องอัตลักษณ์ ความต่างในเรื่องของชาติพันธ์ ศาสนา ประเพณี ซึ่งอาจจะมีส่วนเพียงเล็กน้อย ที่จะเข้ามาทำให้เกิดปัญหาระหว่างกลุ่มคน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ในประเทศที่มีชนกลุ่มน้อยในโลกนี้ และความรุนแรงโดยการใช้กำลัง ไม่ได้เป็นแนวทางที่จะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่การแสวงหาแนวทางที่เป็นสันติ สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน การยอมรับในเรื่องสำคัญเหล่านี้ ถือว่าเป็นแนวทางสู่สันติภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ขอชื่นชมรัฐบาลไทย ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาในสถาบัน การเปิดโอกาสให้ใช้ภาษามลายูท้องถิ่น ควบคู่กับภาษาประจำชาติ และทางโอไอซี ก็ขอประณามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งขัดกับหลักศาสนาอิสลาม”

         ส่วนทางด้าน พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมประชุมกับคณะโอไอซี ว่า หลังจากที่ได้ประชุมร่วมกันทุกฝ่ายกับทางโอไอซี โดยเรื่องต่างๆที่คาดว่าจะถูกสอบถาม โดยเฉพาะเรื่องความเป็นธรรม ก็ได้รับความกรุณาจากท่านอธิบดีอัยการภาค ๙ ที่เดินทางมาช่วยชี้แจง หลังจากที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกัน ก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ได้ตอบคำถามบางเรื่อง กับทางคณะโอไอซี ซึ่งทางคณะโอไอซี ก็ได้กล่าวในที่ประชุมว่า เพิ่งจะได้รับทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้ มีความคืบหน้าไปมากและดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโอไอซี ก็อยากให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาในด้านการศึกษา รวมทั้งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ที่ทางโอไอซีแจ้งว่า สามารถเป็นสื่อกลาง ในการประสานกับในประเทศกลุ่มโลกมุสลิม ให้ได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลอยู่แล้ว ที่จะต้องสร้างความเข้าใจอันดีให้กับทางโอไอซี และโลกมุสลิม นอกจากนี้ ทางด้านที่ปรึกษาเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม ท่านก็ยังได้กล่าวชื่นชมในยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาของทางรัฐบาล ในทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ว่ามีความคืบหน้าที่ดี เป็นลำดับ ในส่วนของกระบวนการยุติธรรม ที่มองว่ามีความล้าช้านั้น ทางอัยการ ก็ได้ชี้แจงให้ทราบ ส่วนข้อกังวลของเขานั้น ในส่วนของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของการพัฒนา การศึกษา และความเป็นธรรม ซึ่งเท่าที่รับฟัง ทางโอไอซี ก็ไม่พบว่ามีข้อกังวลแต่อย่างใด

 

จัดทำ 10 พ.ค.2555
ที่มา : ศปชส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.