***ร่วมกันสอดส่องดูแลชุมชนของเรา พบเห็นบุคคลหรือสิ่งต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน หรือโทร 1341 หรือ 1881 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ***

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้28
เดือนนี้922
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด528116

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

"ดอกป๊อปปี้" สัญลักษณ์ วันทหารผ่านศึก

      ประวัติศาสตร์การปลูกดอกป๊อปปี้ ได้รับการบันทึกว่า เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อห้าพันปีก่อนคริสต์ศักราช ในพื้นที่วงพระจันทร์ที่อุดมสมบูรณ์ของดินแดนเมโสโปเตเมีย ระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส พื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นสวนแห่งอีเดน สวรรค์บนดิน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความศิวิไลซ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์


       ดอกป๊อปปี้สามารถเติบโตได้เกือบทุกพื้นที่ ดอกป๊อปปี้มีสีแดง ประวัติศาสตร์โลกส่วนหนึ่ง บันทึกบทบาทของดอกป๊อปปี้ที่เกี่ยวพันไปถึง สมรภูมิฟลานเดอร์ (Battle fields of Flanders) ในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ซึ่งเป็นสมรภูมิระหว่างประเทศเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ ระหว่างทหารฝ่ายพันธมิตรและเยอรมนี

      ในครั้งนั้นทหารฝ่ายพันธมิตรได้รับบาดเจ็บและล้มตายเป็นอันมาก ณ ที่นั้น จอมพลเอิร์ล ออฟเฮก ผู้บัญชาการรบที่นั่น ได้สังเกตเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แสนมหัศจรรย์ เกิดขึ้นที่บริเวณหลุมศพทหาร นั่นคือ มีดอกป๊อปปี้ป่าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดเป็นลานสีแดงที่สวยงาม

     จากนั้นมา ดอกป๊อปปี้ จึงเป็นดอกไม้สัญลักษณ์แห่งวีรกรรมของเหล่าทหารผ่านศึก ดอกสีแดง หมายถึง สีเลือดของเหล่าทหารหาญ ที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญและความเสียสละสูงสุด

 

      "ดอกป๊อปปี้" ในทางสากลแล้วจึงถือว่าเป็นดอกไม้ ที่สื่อความหมายถึง ทหารผ่านศึกผู้พลีเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รัก และ สำหรับประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามต่าง ๆ มาแล้ว โดยมีอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติปรากฎเป็นอนุสรณ์อยู่ วีรกรรมของนักรบไทย ในการรบได้ขจรขจายไปทั่วปรากฎต่อสายตาชาวโลก ฉะนั้นเพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ ได้กำหนดให้ ดอกป๊อปปี้ เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทย และ เป็นสัญลักษณ์ ของวันทหารผ่านศึก เช่นเดียวกับในต่างประเทศ จึงมีการจำหน่ายในวันที่ระลึก ทหารผ่านศึกตั้งแต่ ปี ๒๕๑๑ เป็นต้นมา ส่วนวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ นั้น ซึ่งถือเป็น วันทหารผ่านศึก เริ่มประกาศเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑


      สำหรับประเทศไทยแล้ว การจัดทำดอกป๊อปปี้เพื่อจำหน่ายในวันทหารผ่านศึก เกิดจากดำริของ ท่านผู้หญิง จงกล กิตติขจร ประธานสโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในขณะนั้น ที่ต้องการจะดำเนินการหาทุนมาช่วยเหลือทหาร และครอบครัวทหารผ่านศึก ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศจึงได้เลือก ดอกป๊อปปี้สีแดง
      นอกจากนี้ องค์การทหารผ่านศึก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และประชาชนให้ทำหน้าที่ดูแลให้ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาความมั่นคงของชาติ ได้กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีแก่ทหารผ่านศึก ที่ได้ประกอบคุณงามความดีเพื่อประเทศชาติมาแล้ว โดยจะมีพิธีและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีทางศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่วีรชนของชาติ พิธีวางพวงมาลาเพื่อคารวะดวงวิญญาณทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พิธีสวนสนามสดุดีทหารผ่านศึก การจัดคอนเสิร์ตเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก

      ในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ นี้ คนไทยทุกคน จะได้มีโอกาสแสดงความระลึกถึง คุณความดีและความกล้าหาญ ของเหล่าบรรดาวีรชนไทย ที่ยอมสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อปกป้อง เอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไทยไว้ให้พวกเรา ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนทุกวันนี้ โดยช่วยกันซื้อ ดอกป๊อปปี้